ตอนที่ 11 คุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านต่อบัญชี !

เมื่อวานผมคุยถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อไป พอเขียนไปก็นึกถึงอีกเรื่องได้เรื่องการค้ำประกันเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาทที่จะกำลังจะบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2555 นี้ โดยเรื่องนี้มีการคุยกันมาตั้งแต่ปี 2551 แล้วแต่ด้วยวงเงินที่ยังมากมายจนทำให้คนทั่วไปไม่ได้สนใจเพราะจะกระทบแต่คนมีเงินมากๆ แต่ในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเริ่มมีผลกับคนชั้นกลางอย่างเราๆ แล้วล่ะสิ เราลองมาไล่เรียงที่มาที่ไปว่าเรื่องการคุ้มครองเงินฝากนี้เริ่มมาเมื่อไรและมีหลักเกณฑ์อย่างไร

  1. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ยังคุ้มครองเงินฝากเต็มจำนวนตามบัญชีเงินฝากที่มี
  2. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2552 จะคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อบัญชี
  3. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2553 จะคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน   50 ล้านบาทต่อบัญชี
  4. ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 จะคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน   10 ล้านบาทต่อบัญชี
  5. และปีหน้าตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 จะลดสัดส่วนมาเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อบัญชี

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ฉบับนี้ คือ การฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นประโยชน์ในการออมเงินแก่ประชาชนผู้ฝากเงินในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในปัจจุบันการคุ้มครองเงินฝากเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้รัฐบาลคุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงินเต็มจำนวน ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นผลให้เกิดภาระทางการคลังแก่รัฐมากเกินไป อีกทั้งยังไม่มีกลไกดำเนินการที่เหมาะสม

ดังนั้น เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐดังกล่าว สมควรนำระบบการคุ้มครองเงินฝากแบบจำกัดวงเงินมาใช้ พร้อมทั้งกำหนดกลไกต่างๆ ในการคุ้มครองเงินฝากอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสถาบันการเงินอันจะเป็นการสนับสนุนการออมเงินในประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม

ทั้งนี้สาระสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลจะจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมา โดยมีคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาหนึ่งคณะ มีอำนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปในกิจการของสถาบัน พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ ออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อมีการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นแล้ว ให้ยกเลิกการประกันผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินโดยรัฐบาลที่มีอยู่ก่อนการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เมื่อสรุปความแล้วได้ความหมายว่า ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไปถ้าผู้ใดมีเงินฝากในบัญชีกับธนาคารเกิน 1 ล้านบาทและถ้าธนาคารนั้นล้มหรือยุบกิจการไปรัฐจะคืนเงินได้แทนแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อบัญชีเท่านั้นครับ ผมคิดว่าหลายท่านคงจะพอทราบข่าวคราวเรื่องนี้กันมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ด้วยความที่ทางรัฐออกมาประกาศตั้งแต่ปี 2551 ทำให้หลายคนลืมเรื่องนี้ไปแต่ตอนนี้เรื่องนี้เข้ามาใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นแล้วล่ะครับ ผมคิดว่าหลายๆ ท่านคงต้องเตรียมตัวหาความรู้เรื่องการจัดการหรือการวางแผนเงินทองที่มีให้รอบครอบมากยิ่งขึ้นและกระจายไปในรูปแบบของการลงทุนต่างๆ เพื่อให้ได้ทั้งผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อและยังคงมีความปลอดภัยของเงินทีท่านหามาได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับ ซึ่งสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิด Blog: Moneydee ที่เขียนโดยนายเก่งเงิน ขึ้นมาไงล่ะครับ ^ ^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s