ตอนที่ 25 แนวทางการเลือกกองทุนทองคำ

มาแล้วครับ…..ต้องขอโทษขาประจำที่ตามอ่านกันหน่อยเนื่องจากช่วงเดือนที่ผ่านมาผมเองก็ค่อนข้างยุ่งพอตัวที่เดียว เนื่องจากงานที่ทำอยู่มีหลายเรื่องเข้ามาพร้อมๆ กันทำให้หัวหมุนไปดูเรื่องโน้นทีเรื่องนี้ที่ เลยทำให้การออกบทความล่าช้าจากเป้าที่ได้ตั้งใจว่าพอควรที่เดียว จากคราวที่แล้วสัญญาว่าจะเลือกกองทุนที่น่าใสจนสัก 2-3 กองทุนมาเปรียบเทียบให้ดูว่าที่ไหนน่าสนใจและมีจุดเด่นอะไรเป็นพิเศษ เอาล่ะไม่รอช้ามาดูกันเลยดีกว่า

รายการ K-GOLD (K-ASSET) TMBGOLDS (TMBAM) SCBGOLD (SCBAM)*
วันจดทะเบียนกองทุน 30 มิ.ย. 2551 07 ก.พ. 2554 26 ส.ค. 2554
เงินปันผล มี(เสียภาษีจากเงินปันผลจ่าย 10%) ไม่มี ไม่มี
นโยบายการชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำรายการตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป (T+3) ภายในวันทำการซื้อขายก่อนเวลา 14.30 น.เป็นต้นไป (T) ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำรายการตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป (T+3)
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ในการสั่งซื้อครั้งแรก 2,000 บาทครั้งต่อๆ ไปตั้งแต่ 1 บาทหรือ 1 หน่วยขึ้นไป ในการสั่งซื้อครั้งแรก 5,000 บาทครั้งต่อๆ ไปตั้งแต่ 1,000 บาท
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน มี ไม่มี ไม่มี
สัดส่วนการลงทุน ลงทุน  92.83% ในกองทุน SPRD Gold trust และ7.17% ในสินทรัพย์อื่น( ณ วันที่ 3 ก.ย. 54) ลงทุน > 80% ในกองทุน SPRD Gold trust ลงทุน > 80% ในกองทุน SPRD Gold trust
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.3900% ) ไม่เกิน 1.50 (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 1.1000% ) ไม่เกิน 1.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.0500% ) ไม่เกิน 0.10 (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.0300% ) ไม่เกิน 0.10
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.015% (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.0400% ) ไม่เกิน 0.20 (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.1000% ) จ่ายตามจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)   ตามที่จ่ายจริง (ดูหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)   ตามที่จ่ายจริง (ดูหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)   ตามที่จ่ายจริง (ดูหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สามารถเรียกเก็บจากกองทุนได้ ไม่เกิน ร้อยละ1.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.5900% ) ไม่เกิน ร้อยละ1.85 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ไม่เกิน ร้อยละ1.95 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนเก็บเข้ากองทุน) ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตราอัตราร้อยละ 0.10 เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.75 (ปัจจุบันจัดเก็บในอัตรา 0.25**) ไม่เกิน 0.50 (ยกเว้นช่วงแรก)
ช่องทางซื้อขาย 3 ช่องทาง

ซื้อที่ Counter ธนาคาร

บริษัทจัดการฯ

Internet ผ่าน K-Cyber

6 ช่องทาง

บริษัทจัดการฯ

ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ(IVR)

ATM ธนาคารทหารไทย

Internet TMB

คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (AIP)

เจ้าหน้าทีลูกค้าสัมพันธ์

3 ช่องทาง

ซื้อที่ Counter ธนาคาร

บริษัทจัดการฯ

Internet ผ่าน SCB easynet

*มีทั้งแบบป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและไม่มีในตารางที่ให้เป็นแบบไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ที่นี้เรามาดูหลักเกณฑ์ในการเลือกกองทุนกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง

1. มาตรฐานคุณภาพของทองคำแท่งที่กองทุนลงทุน และความปลอดภัยในการเก็บทองคำแท่ง

2. ดูนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพราะมีผลต่อผลตอบแทนและความผันผวนของกองทุน

3. ค่าใช้จ่ายของกองทุน ว่าสูงต่ำอย่างไร

4. สำรวจก่อนว่าซื้อขายได้หลายช่องทางและมีความสะดวกหรือไม่

5. ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นมาก-น้อยอย่างไร

6. เมื่อต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้รับเงินรวดเร็วอย่างไร

7. ความสามารถในการบริหาร Port

พอเรารู้หลักการกันแล้วก็ลองมาวิเคราะห์ดูว่าแต่ละกองมีอะไรทีน่าสนใจกันบ้างผมได้ทำตัวหนา จุดเด่นในแต่ละด้านของแต่ละกองมาเทียบให้ดูกัน เรามาลองไล่ตามหลักเกณฑ์กันทีละข้อไปเลยละกันนะครับ

1.       ลงทุนที่ไหนกัน จะเห็นได้ว่าทุกกองในที่นี้จะลงทุนใน SPRD Gold Trust ทั้งหมดและมีนโยบายที่จะลงทุนใน >80% ทุกเจ้าเลย ส่วน SPDR Gold Trust คืออะไรสามารถกลับไปอ่านซ้ำได้ใน ตอนที่ 24 กองทุนทองคำ ดังนั้นความต่างในข้อแรกถือว่าไม่มี

2.       การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมานั้นจะมีแต่ของ K-Gold ที่มีการป้องกันเลย ส่วนของ SCB นั้นมีให้เลือกนะครับถ้าไม่มีจะเป็น SCBGOLD ส่วนถ้ามีจะเป็น SCBGOLDH ส่วนของ TMBGOLDS นั้นไม่มีการป้องกันนครับ แล้วเราจะเลือกแล้วมีการป้องกันความเสี่ยงดีหรือเปล่าละอันนี้คุณต้องตัดสินใจเอง แต่ผมมีหลักในการตัดสินใจให้นะครับ

กองทุนทองคำประเภทที่ Hedged นั้น เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับความผันผวนขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อบาท   เพราะเห็นว่ามีโอกาสทั้งขาดทุนและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  และถ้าคุณมีมุมมองอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อบาท โดยเชื่อว่าในช่วงที่ผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เช่น แข็งค่าจาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 29 บาท ซึ่งจะทำให้เรามีได้กำไรจากขายทองนั้นน้อยลงนั่นเอง เพราะกองทุนทีไปลงคือ SPRD Gold Trust นั้นลงทุนเป็น US Dollar ครับ

แต่ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่เห็นว่าความผันผวนขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อบาทเป็นโอกาสในการลงทุน เพราะมีโอกาสกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็ยอมรับว่ามีโอกาสขาดทุนด้วยเช่นกัน และมีมุมมองอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อบาท โดยเชื่อว่าในช่วงที่ผู้ลงทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ค่าเงินบาทมีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เช่น อ่อนค่าจาก 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 31 บาท เป็นต้น คุณก็เหมาะที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองคำที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือกองที่ Unheeded

3. ค่าใช้จ่าย ผมแยกออกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ส่วนที่เกี่ยวข้องการซื้อขายต้องบอกว่า SCB ดีสุดเพราะไม่เก็บเลยในช่วงนี้ แต่ไม่รู้ว่าจะเก็บอีกที่เมื่อไรนะครับ รองลงมาก็เป็นของกสิกรไทย และ ทหารไทยตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนเท่าที่ผมหาได้ตอนนี้ กสิกร ถูกสุดครับ ส่วนที่เหลือบอกแต่ภาพกว้างๆ เท่านั้นเอง แต่ถ้าดูโดยรวมทั้ง 2 ตัวแล้วตอนนี้ กสิกร ก็ยังได้เปรียบกว่าอยู่ดีครั

4. ช่องทางซื้อขาย  อันนี้ ทหารไทยเยอะมากที่สุดแล้วครับผม

5. เงินลงทุนตั้งต้น  อันนี้ ทหารไทยก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงทุนง่ายที่สุดเพราะเริ่มที่ 2,000 บาทเอง

6. ระยะเวลาได้เงินคืน อันนี้ ก็ทหารไทยกินขาดอีกแล้วครับ

7. ความสามารถในการบริหาร Port ถ้าดูตอนนี้ของ SCB อาจจะยังไม่ชัดนักแต่ถ้าเทียบในระยะเวลา 6 เดือนด้วยกันแล้วของทหารไทยถือว่ามาแรงที่เดียว ผมว่าอาจจะเป็นช่วงที่ทองมีการดีดตัวแรงด้วยทำให้ตัวผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาของทหารไทยดูเด่นที่เดียว

 

เอาละที่นี้ผมว่าไหนคนคงจะมีตัวเลือกในใจกันแล้วนะครับว่าจะซื้อกองไหนดี ไม่ได้ฟันธงนะครับแต่ในใจของผมมีสีน้ำเงินกับสีเขียวสลับไปมาอยู่  ^ ^  แต่ถ้าใครสนใจการซื้อทองแบบ Real time ไว้คราวหน้าเรามาดูกองทุนกองที่เป็นแบบ ETF และ Future กันนะครับ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s